Kategorie

przeglad-centralnych-jednostek-filtracyjnych-kemper

przeglad-centralnych-jednostek-filtracyjnych-kemper

Urządzenia odciągowe i filtracyjne, służące do budowy centralnych systemów odciągowych

Urządzenia odciągowe i filtracyjne, służące do budowy centralnych systemów odciągowych

Właściwości

 • systemy 8000 i 9000 nadają się doskonale do budowy centralnych systemów odciągowych
 • stanowią optymalne rozwiązanie dla warsztatów spawalniczych, szlifierskich, placówek edukacyjnych, linii technologicznych, wyposażonych w roboty itd.

połączone z jednostkami wychwytującymi zanieczyszczenia z programu KEMPER:

ramiona odciągowe i teleskopowe
stoły spawalnicze i szlifierskie
- stoły spawalnicze, przeznaczone do nauki zawodu
stoły spawalnicze, przeznaczone dla warsztatów
okapy odciągowe, umieszczone przykładowo nad robotami
kabiny odciągowe, przeznaczone przykładowo dla procesów automatycznych 

szeroki program obejmujący osprzęt oraz wiele elementów wyposażenia dodatkowego, dla przykładu:

- wstępne separatory iskier, urządzenia do wykrywania i gaszenia iskier
- automatyczna regulacja siły odciągu w zależności od potrzeb
- zdalne sterowanie i monitorowanie funkcji systemów

Korzyści

 • oszczędność czasu poświęcanego na projektowanie i budowę dzięki modułowej strukturze urządzeń z wykorzystaniem kompletnego programu Firmy KEMPER
 • bezpieczeństwo zakładu, zapewnione dzięki starannemu planowaniu systemów przez specjalistów Firmy KEMPER
 • optymalne dostosowanie do zastanych warunków z wykorzystaniem programu produktów oraz dużego wyboru urządzeń, jak również dużego wyboru elementów wyposażenia specjalnego
 • znaczne oszczędności w zakresie kosztów energii oraz kosztów pozostałych dzięki automatycznej regulacji siły ssania.

System 8000 i 9000 szczegóły

Sposób działania

 • zasysanie powietrza, zawierającego szkodliwe materiały przez system rurociągów
 • separacja materiałów niebezpiecznych na powierzchni materiału filtracyjnego
 • samoczynne czyszczenie filtra, w razie potrzeby wspomagane sprężonym powietrzem
 • zbiórka strąconego pyłu w odpowiednim zbiorniku w celu utylizacji

Inteligentny system sterowania

 • inteligentny system sterowania jest sercem instalacji odciągowycj i filtracyjnych KEMPER
 • intuicyjne sterowanie wszystkimi funkcjami za pomocą panela sterowania
 • system diagnostyczny, wyposażony w różnorodne czujniki, monitoruje niezawodność systemu
 • system analiz dostosowuje elementy pracy systemu do panujących warunków

 

Właściwe połączenie

 • system 8000 jest gotowy do podłączenia o wyposażony we wtyk 16 A CEE 
 • styki beznapięciowe do odbioru zewnętrznych sygnałów wejście – wyjścia
 • dodatkowy terminal pozwala na obsługę zdalną
 • diagnostyka zdalna za pośrednictwem opcjonalnego modemu 

 

Wkłady filtracyjne

 • stosujemy wyłącznie media filtracyjne i filtry wysokiej jakości, poddane badaniom i certyfikacji 
 • filtracja powierzchniowa KemTex® filtry membranowe ePTFE z laminowaną warstwę PTFE
 • najlepsze sposoby samoczynnego czyszczenia, długa żywotność filtra
 • dostępne inne filtry i media filtracyjne, zależnie od wkładu

 

Samoczynne czyszczenie

 • filtracja powierzchniowa umożliwia efektywne, samoczynne czyszczenie wkładów filtracyjnych
 • czyszczenie sprężonym powietrzem podczas pracy urządzenia 
 • strącony pył spada do stosownych zasobników 
 • bezproblemowa utylizacja pyłu po opuszczeniu zasobnika

 

 

Wyposażenie dodatkowe

Aby spełnić Państwa indywidualne wymogi, oferujemy dużą ilość dodatkowych elementów wyposażenia do systemów odciągowo – filtracyjnych firmy KEMPER.

Automatyczny system regulacji siły ssania w celu dostosowania siły ssania do faktycznego zapotrzebowania pozwala na utrzymanie kosztów użytkowania, energii oraz pozostałych kosztów na niższym poziomie.

Zdalny system włączania i wyłączania pozwala  na uruchomienie i wyłączenie systemu odciągowo – filtracyjnego w zależności od potrzeb i przyczynia się tym samym do redukcji kosztów oraz zwiększenia komfortu użytkowania.

Zewnętrzny pulpit do obsługi o monitorowania systemu odciągowo – filtracyjnego KEMPER, np. w przypadku montażu zewnętrznego.

System zdalnej diagnozy i konserwacji KEMPER do szybkiej oceny komunikatów o zakłóceniach i eliminowania ewentualnych zakłóceń.

System alarmowania za pośrednictwem telefonu, SMS lub poczty e-mail o ewentualnych zakłóceniach, służący monitorowaniu krytycznych obszarów systemów odciągowo – filtracyjnych.

Systemy 8000 i 9000, produkcji firmy KEMPER mogą być wyposażone w pękające membrany bezpieczeństwa, w celu tłumienia ewentualnych eksplozji pyłu. 

KEMPER SparkTrap to dodatkowy, wstępny separator iskier, pozwalający na zmniejszenie ryzyka pożaru do minimum.

System gaszenia iskier, który rozpoznaje i aktywnie gasi iskry, pozwala na prawie całkowite wykluczenie pożaru.

System 8000 i 9000, posiadający certyfikat IFA W3

IFA W3 certyfikacja centralnych urządzeń ssąco filtrujących

Emisje kancerogenne

 • w odniesieniu do wychwytywania emisji kancerogennych obowiązują szczególne przepisy
 • emisje takie powstają podczas obróbki materiałów wysokostopowych (np. CrNi lub metali nieżelaznych)
 • zawracanie powietrza do obszaru roboczego jest zasadniczo zakazane nawet po jego oczyszczeniu
 • powyższa zasada wynika jednoznacznie z rozporządzenia o materiałach niebezpiecznych i obowiązuje zawsze, z wyjątkiem bardzo nielicznych przypadków

Zawracanie powietrza

Zawracanie oczyszczonego powietrza dopuszczalne jest jedynie w wyjątkowych przypadkach, gdy:

 • stosowna placówka udzieliła w tej sprawie szczególnego zezwolenia (państwowa ochrona pracy)
 • wykorzystuje się uznaną procedurę, poddaną stosownym badaniom
 • wykorzystuje się odpowiednie urządzenie, poddane stosownym badaniom.

Certyfikacja IFA

 • certyfikacja instalacji odciągowych i filtracyjnych według DIN EN ISO15012-1, klasa W3
 • placówką certyfikującą jest Instytut Ochrony Pracy IFA, prowadzony przez stowarzyszenie zawodowe
 • instalacje KEMPER poddane badaniu przez IFA mogą być stosowane do zawracania powietrza w przypadku szkodliwych substancji kancerogennych, charakteryzujących się stopniem zagrożenia W3 dla dymów spawalniczych

należy przestrzegać przepisów, zawartych w Zasadach Technicznych dla Substancji Niebezpiecznych, jak np.:

 • zapewnić doprowadzenie właściwej ilości świeżego powietrza
 • wprowadzić ograniczenia czasowe, regulujące wykonywanie prac w okresie grzewczym

Stan techniki

 • nanocząstki, zawarte w emisjach kancerogennych stanowią szczególne zagrożenie
 • pozostałość pyłu z urządzeń o tradycyjnym charakterze (do 1 mg/m³) może zawierać miliardy cząstek
 • filtry membranowe KemTex® ePTFE wychwytują 92% cząstek o wielkości 100 nm
 • znaczna część składu dymu spawalniczego to takie nanocząstki

Korzyści

 • instalacje odciągowe i filtracyjne, poddane stosownym badaniom i posiadające certyfikat IFA W3 znajdują zastosowanie również w przypadku emisji o charakterze kancerogennym
 • certyfikat, wydany przez Instytut Ochrony Pracy IFA, prowadzony przez stowarzyszenie zawodowe, zapewnia bezpieczeństwo prawne
 • optymalna ochrona, również przed nanocząstkami o charakterze kancerogennym
 • znaczna oszczędność kosztów dzięki zawracaniu powietrza podczas okresu grzewczego
 • działania przyjazne dla środowiska naturalnego z uwagi na zmniejszenie emisji CO2

Wkłady filtracyjne

Wkład nabojowy

Właściwości

 • duża odległość pomiędzy fałdami w przypadku identycznych powierzchni filtracyjnych na każdy wkład 
 • ruchome fałdy filtra wspomagają jego czyszczenie
 • równomierne czyszczenie filtra za pomocą dyszy rotacyjnej, niepowodujące uszkodzeń
 • pionowa zabudowa w systemie filtracji

Korzyści

 • mniejszy stopień sklejania się fałd dzięki dużej odległości pomiędzy nimi
 • długi czas życia filtrów i elementów filtracyjnych
 • obniżenie kosztów filtracji z uwagi na doskonałe właściwości samoczyszczące
 • mniejsza ilość osadów pyłowych dzięki pionowej zabudowie

Automatyczne czyszczenie

 • czyszczenie sprężonym powietrzem w zależności od potrzeb, sterowanie na podstawie różnicy ciśnień
 • strumień sprężonego powietrza ze zintegrowanego zbiornika uruchamia dysze rotacyjną
 • ruch obrotowy dyszy rotacyjnej pozwala na optymalne rozprowadzenie powietrza
 • w taki sposób uzyskuje się optymalne właściwości czyszczenia wkładów filtracyjnych KemTex® ePTFE

Optymalne Filtry do zastosowania podczas prac spawalniczych i ciecia

Badania AWS (American Welding Society) dotyczace rozdziału czastek:

 • 98,9% powstajacych czastek pyłu posiada wymiary mniejsze niz 400 nm
 • bardzo drobne nanoczastki moga wnikac w komórki ludzkiego ciała
 • Filtry membranowe KemTex ePTFE posiadaja wysoka zdolnosc separacji nanoczastek

Filter plate

Płyty ltracyjne

Właściwości

 • polepszone właściwości prowadzenia powietrza na zasadzie Down-Flow
 • stabilnie zgrzewne fałdy filtra, które nie ulegają sklejeniu
 • możliwe czyszczenie bez elementów ruchomych
 • dysze nawiewowe czystego, sprężonego powietrza
 • pozioma zabudowa w systemie filtracji

Korzyści

 • brak ograniczeń czasowych - 100% powierzchni filtracyjnej jest stale do dyspozycji
 • drastyczny spadek kosztów dodatkowych z uwagi na długi czas życia filtra
 • niewielkie zużycie z uwagi na brak elementów ruchomych
 • oszczędności z tytułu mniejszego zużycia sprężonego powietrza oraz niewielkich kosztów energii
 • oszczędność czasu, niezbędnego do wymiany płyt dzięki ich poziomej zabudowi

Automatyczne czyszczenie

 • czyszczenie sprężonym powietrzem w zależności od potrzeb, sterowanie na podstawie różnicy ciśnień
 • strumień sprężonego powietrza ze zintegrowanego zbiornika działa bezpośrednio na medium filtracyjne
 • budowa oraz zgrzewanie filtrów pozwalają na rezygnację z dysz rotacyjnych
 • znacznie zmniejszone zużycia części z powodu braku elementów ruchomych

Leave a Reply

* Name:
* E-mail: (Not Published)
   Website: (Site url withhttp://)
* Comment: