System Push - Pull Kemper 99 870 200 Zobacz większe

Tylko online

System Push - Pull Kemper 99 870 200

Nowy produkt

99 870 200

 • System Push-PullSystem zasysania od wzrastających do średnich ilości szkodliwych dymów

  FILM PREZENTACYJNY : https://www.youtube.com/watch?v=nJ_QG7MpS6M

  Push-Pull to system przeciwległych wylotowy i wlotowych rurociągów, który przyłącza się do urządzenia odsysającego i filtrującego. System nadaje się do warsztatów z niewielką lub średnią ilością dymu, pyłu lub kurzu, w których nie ma możliwości punktowego odciągania pyłów lub będzie on stosowany jako uzupełnienie systemu odciągania punktowego. Jest on niskokosztowy, ponieważ zintegrowane urządzenie filtrujące używać można również do dodatkowych zastosowań i to cały czas przy wykorzystaniu tego samego urządzenia.

  • rury wylotowe i wlotowe (Push-Pull) montuje się przeciwlegle na wysokości 4-6 m i przyłącza do centralnego systemu filtrów
  • zanieczyszczone ciepłe powietrze podnosi się i zostaje w sposób kontrolowany wyprowadzone poprzez strumień powietrza z rury wylotowej w kierunku otworu wlotowego
  • zanieczyszczone powietrze zostaje wessane do otworu wlotowego, a następnie oczyszczone w urządzeniu filtrującym
  • oczyszczone powietrze wraca do otworu wylotowego, skąd transportowane jest z powrotem do hali tak, że znikają warstwy dymu
  • niewielkie lub średnie ilości dymu /pyłu lub kurzu
  • warsztaty, w których nie ma możliwości punktowego odciągania pyłów
  • jako uzupełnienie systemu odciągania punktowego
  • miejsca o zmiennych źródłach pyłu lub kurzu /dymu
  • w przypadku dużych przedmiotów obrabianych lub znacznie oddalonych od siebie miejsc roboczych
  • możliwość elastycznej rozbudowy dzięki dodatkowym rurociągom
  • stabilne i trwałe działanie dzięki sterowanemu zmiennym ciśnieniem automatycznemu oczyszczaniu filtra
  • obniżenie emisji hałasu dzięki szczególnie niskiemu progowi hałasu
  • minimalizacja kosztów ogrzewania dzięki zwrotnemu strumieniowi powietrza
  • komfortowa obsługa dzięki inteligentnemu systemowi sterowania za pomocą ekranu dotykowego z systemem diagnostyki
  • bezzanieczyszczeniowe zbieranie pyłów za pomocą stałej wartości podciśnienia przy pojemniku osadowy
  • system automatycznego oczyszczania filtra, sterowany zmiennym ciśnieniem
  • sterowanie za pomocą ekranu dotykowego
  • wkłady filtrujące KemTex® ePTFE
  • zbiorczy pojemnik na pył z podnośnikiem na sprężone powietrze
  • możliwość przyłączenia do różnych systemów odsysających
  • możliwość konfiguracji z innymi systemami pochłaniania w obrębie pojedynczego urządzenia odsysającego
  • możliwość rozbudowy
  • niskokosztowy
  • niski poziom hałasu

6 inne w tej kategorii: